9/14/2022

100% förnybart stödjer Fossilfritt Sverige

Sverige har alla möjligheter att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta vill den svenska regeringen uppmärksamma genom ett initiativ som samlar företag, kommuner och organisationer för ett Fossilfritt Sverige.Initiativet ger svenska företag, kommuner och organisationer möjlighet att synliggöra sitt klimatarbete och är en mycket viktig signal inför klimatmötet i Paris. 100% förnybart ställer sig självklart bakom initiativet och uppmanar alla som instämmer i följande budskap att delta:

  1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
  2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.
  3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Anmälan sker här: Fossilfritt SverigeNågra av de aktörer som redan deltar är ABB Sverige, Fjärde AP-fonden, H&M, Preem, Stockholms stad, Göteborg stad, Malmö Stad, Östersund, Uppsala, Växjö, Hagainitiativet och Klimatkommunerna.

Läs mer