9/14/2022

100% förnybart välkomnar proposition om förnybar el

I dag har regeringen lämnat förslag om hur spelreglerna för förnybar el ska se ut till 2030. Förslaget är en konkretisering av förra sommarens energiuppgörelse mellan fem partier om att förlänga och utöka stödet till förnybar el med 18 TWh till 2030.? Dagens besked om framtiden för den förnybara elen kommer att få stor betydelse för försörjningstryggheten, Sveriges konkurrenskraft och moderniseringen av energisystemet, säger Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybart.Regeringens förslag innebär bland annat att elcertifikatsystemet förlängs med en linjär utbyggnad till 2030 och att delar av det befintliga överskottet av elcertifikat betas av innan 2020.? Förslaget ger stabila förutsättningar för industrin att fortsätta utbyggnaden av förnybar el i jämn takt. Förnybartbranschen står väl rustad att uppnå målet om ett helt förnybart elsystem, säger Linda Burenius Magnusson.De viktigaste delarna i förslaget som i dag överlämnas till riksdagen är bland annat:* Den linjära upptrappningen börjar år 2022 och blir 2 terawattimmar per år fram till och med 2030.* Kvotplikten ökar redan under 2018 och 2019 för att beta av befintligt överskott, dvs delar av den så kallade ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs* Kvoterna flyttas från lag till förordning vilket möjliggör snabbare tekniska justeringar* En stoppmekanism för det nya målet 2030 bör beslutas senast vid utgången av år 2020 För ytterligare information, kontakta:Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybartTelefon: +46 70 395 34 14E-post: linda.burenius.magnusson@ox2.com

Läs mer