9/14/2022

Avhoppet från energiöverenskommelsen blir dyrt för klimatet

Tidigare i dag blev det klart att M och KD gör allvar av sitt hot att lämna energiöverenskommelsen. Energiöverenskommelsen från 2016 gav näringslivet och energibranschen långsiktiga spelregler för samtliga kraftslag.– Att lämna en överenskommelse som hela energibranschen stått bakom efter bara tre år är mycket olyckligt och väcker många frågor. Om partierna menar allvar med att vilja bemöta klimathotet bör de i stället se till att realisera potentialen för energieffektivisering och satsa på förnybart där exempelvis vindkraften nu, utan subventioner, byggs ut med motsvarande en halv reaktor om året och till en tredjedel av kostnaden för ny kärnkraft, säger Linda Burenius, ordförande 100% förnybart.Överenskommelsen slog fast målet att år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. I överenskommelsen anges att detta inte är ”ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut” samt att ”något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, kan inte påräknas.”– Det är dags för partierna att tala klarspråk om de vill subventionera kärnkraften och vad det i så fall skulle kosta skattebetalarna. Varför vill de satsa på dyr kärnkraft nu, när resten av världen satsar på förnybart, undrar Linda Burenius.I energiöverenskommelsen slogs fast att uppgörelsen skulle förvaltas och uppdateras. Energisektorns utmaningar, exempelvis kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna, bristande överföringskapacitet från norr till söder samt frågor om lagring och reglering, kan och bör därmed diskuteras inom ramen för den befintliga energiöverenskommelsen.– Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för ett robust, leveranssäkert och konkurrenskraftigt förnybart elsystem. Nu bör fokus ligga på att utveckla möjligheter för energieffektivisering och på att ta tillvara synergier mellan industrins elektrifiering och elsystemets utveckling. M och KD verkar helt ha missat den modernisering och teknikutveckling som pågår i hela energibranschen, säger Linda Burenius.För ytterligare information, kontakta:Linda Burenius, styrelseordförande 100% förnybartTelefon: +46 70 395 34 14

Läs mer