9/14/2022

Behandla inte el som en oändlig resurs

Genom att effektivisera kan vi minska energianvändningen med närmare 40 procent. Ändå är styrmedlen i princip obefintliga, skriver Linda Burenius på 100% Förnybart.Läs hela debattartikeln här.

Läs mer