Debatt
6/9/2022

Möt klimatkris och högt elpris med effektivisering och förnybart

Vi kommer allt närmare 2030, det år när vi måste ha halverat de globala utsläppen för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.  

Men krisinsikten saknas fortfarande. Den globala användningen av kolkraft ökade med cirka nio procent och slog nytt rekord under 2021, och sannolikt nås en ny topp i år.

Samtidigt har elpriserna varit rekordhöga, både i södra Sverige och i resten av Europa. Det höga elpriset, som drivs av ett kraftigt ökat pris på naturgas, gör kolkraften mer konkurrenskraftig. Men det finns en väg ut ur detta.  

Sverige har mycket goda förutsättningar för effektivisering och ny elproduktion, som både kan reducera elpriset och underlätta industrins och transportsektorns elektrifiering och klimatomställning.

Läs hela debattartikeln på Ny Teknik: https://www.nyteknik.se/opinion/mot-klimatkris-och-hogt-elpris-med-effektivisering-och-fornybart-7027836

Läs mer