9/14/2022

EU:s nya förnybartmål oförenligt med Parisavtalet

EU har nu nått en överenskommelse om nytt mål för förnybar energi till 2030. 32% förnybar energi är den nivå alla medlemsländer kommit överens om, utan bindande nationella mål. Det är långt ifrån den utvecklingstakt som behövs för att ligga i nivå med Parisavtalets ambition att begränsa klimatuppvärmningen.Nivån är ett litet fall framåt i jämförelse med 27% som medlemsländerna föreslagit, men samtidigt lägre än de 35% som varit Europaparlamentets position.- Det är olyckligt och oförsvarligt att EU:s medlemsländer endast lyckats komma överens om ett mål som faktiskt ligger under det utfall som skulle nås enligt nuvarande utvecklingstakt, enligt Business as Usual. 32% ligger också en bra bit ifrån 45%, vilket är den nivå som enligt bl.a. CAN Europe krävs för att vara förenligt med Parisavtalet, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart.Europaparlamentets arbete har varit avgörande för att höja ambitionen. I samband med Nordic Clean Energy Week i maj gick också 18 nordiska bolag ut i ett öppet brev i vilket EU:s energiministrar uppmanades ställa sig bakom parlamentets ambitionsnivå.- Näringslivets engagemang har en helt avgörande betydelse för energiomställningen och möjligheten att klara de klimatutmaningar vi står inför, i synnerhet när politiken inte förmår att fatta de beslut som krävs, understryker Linda Burenius Magnusson.

Läs mer