9/14/2022

Ge fler hushåll möjlighet att bli förnybartproducenter!

Debattartikel 15 september 2016: http://www.aktuellhallbarhet.se/ge-alla-hushall-mojlighet-att-producera-egen-fornybar-el/

Medborgares engagemang för och vilja att bidra till energiomställningen behöver tillvaratas i högre utsträckning, men i dagsläget är boendeformen avgörande för möjligheterna. Idag lyfter vi tillsammans med Hyresgästföreningen, Sveriges Konsumenter och Solel Sala Heby ett förslag på hur fler hushåll kan delta i omställningen.

Läs mer