9/14/2022

Gröna Bilister går med i 100% förnybart

Gröna Bilister är en av de starkaste rösterna i den svenska debatten om hållbar mobilitet. Idag har organisationen valt att gå med i 100% förnybart.Transporterna står för en betydande del av koldioxidutsläppen i Sverige och en omställning av mobilitetssektorn är avgörande. Den omställningen är också en stor utmaning för målet att nå ett 100% förnybart energisystem.- Att Sverige antagit ett mål om 100% förnybar el till 2040 var en central milstolpe, men målet behöver utökas till att omfatta hela energisystemet. Det har därför varit viktigt för oss att utöka vår medlemsbas med aktörer som har expertkunskap inom hållbar mobilitet. Vi är mycket glada över att Gröna Bilister vill vara med och driva på utvecklingen av framtidens förnybara energisystem tillsammans med oss, berättar Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart.Gröna Bilister har arbetat hårt i över 20 år med att flytta upp grön bilism och mobilitet på agendan. Organisationen arbetar med en rad olika initiativ och aktiviteter både för att påverka lagstiftning och för att upplysa konsumenter om hållbara alternativ.- Omställningen av transport- och mobilitetssektorn behöver ta fart ordentligt nu om vi ska klara våra klimatåtaganden och miljömål. Vi tror att detta samarbeta kan ge ytterligare hävstång i vårt arbete och ser fram emot ett gott samarbete, säger Martin Prieto Beaulieu, verksamhetsansvarig på Gröna Bilister.För ytterligare information, kontakta:Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybartTelefon: 0703 95 34 14E-post: linda.burenius.magnusson@ox2.comMartin Prieto Beaulieu, verksamhetsansvarig Gröna BilisterTelefon: 0702 13 20 55E-post: martin.prieto.beaulieu@gronabilister.seOm 100% förnybart100% förnybart är en sammanslutning av aktörer från näringslivet och det civila samhället som verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem som helt baseras på förnybara energi-källor. Senast år 2030 kan Sverige ha implementerat ett 100% förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför.

Läs mer