9/14/2022

IKEA går med i 100% förnybart

IKEA-koncernen har sedan flera år ett stort engagemang för hållbar energi och har hittills investerat mer än 1,7 miljarder euro i förnybar energi. Idag har bolaget valt att gå med i organisationen 100% förnybart.

”Omställningen till ett förnybart och hållbart energisystem är nödvändig för att klara den stora klimatutmaningen. Vi delar 100% förnybarts vision om ett förnybart Sverige och vill vara med i ett sammanhang där näringsliv och miljöorganisationer samarbetar för att påverka vägen dit. Därför väljer vi att ta steget in som medlem”, säger Sara Paulsson, ansvarig för samhällsrelationer på IKEA Sverige.IKEA-koncernen satsar på att senast 2020 producera lika mycket förnybar energi som den egna verksamheten förbrukar på global nivå. Redan idag producerar IKEA-koncernen mer förnybar energi än vad den nordiska verksamheten använder. För att underlätta för människor att delta i energi-omställningen säljer företaget solceller i fem länder, med planer på ytterligare expansion.”Näringslivets engagemang har en helt avgörande betydelse för energiomställningen och möjligheten att klara de klimatutmaningar vi står inför, i synnerhet när de politiska besluten inte kommer i den takt som krävs. Vi är mycket glada över att IKEA vill vara med och driva på utvecklingen av framtidens förnybara energisystem och ser fram emot samarbetet”, berättar Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart.För ytterligare information, kontakta:Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybartTelefon: +46 70 395 34 14E-post: linda.burenius.magnusson@ox2.com

Läs mer