9/14/2022

Kommentar till budgetpropositionen

100% förnybart välkomnar att budgetpropositionen för 2022 är den största klimat- och miljöbudgeten någonsin. Men strategin ”effektivisering först” måste vara bärande i allt klimatarbete och att budgeten inte innehåller ännu mer i detta avseende är en besvikelse.

100% förnybart välkomnar att budgetpropositionen innehåller stöd till biogasen och den ekologiska näring som produceras då livsmedelsavfallet rötas genom att införa Biogasmarknadens förslag om produktionspremier. Linda Burenius deltog som expert för 100% förnybarts räkning i Biogasmarknadsutredningen.

Förstärkningen av Klimatklivet är mycket välkommen. Detsamma gäller de ökade anslagen till Länsstyrelser för den regionala klimatomställningen och Energimarknadsinspektionen och andra myndigheter avseende tillståndsprocesser för elnät och en effektiv elmarknad.

Trots den historiskt största budgeten på klimat- och miljöområdet är tillskotten i vissa delar otillräckliga. Det globala klimatläget är akut och än mer behöver göras för att Sverige ska bidra i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Inte minst behöver fossila subventioner omgående avskaffas, exempelvis bör skatterabatten (den pausade BNP-indexeringen) på bensin och diesel tas bort omgående. Utöver ökade utsläpp förlorar staten 1,8 miljarder i skatteintäkter 2022. Offentliga medel som skulle kunna användas för att stödja energi- och klimatomställningen.

Läs kommentar i Aktuell Hållbarhet.

Läs mer