9/14/2022

Liquid Wind ansluter sig till 100% förnybart

100% förnybart fortsätter att växa med fler medlemmar som vill bidra till en hållbar energiomställning i Sverige. Senaste medlemmen är Liquid Wind, som utvecklar, bygger och driver standardiserade anläggningar som producerar lokal, cirkulär elektrometanol från koldioxid, elkraft och vatten.Bolagets tekniklösning agerar som en buffert mellan förnybar elproduktion och en alltmer varierande elmarknad.”Liquid Wind uppmanar och stödjer en omställning till 100 procent förnybart och ser att genom att arbeta tillsammans kan omställningen göras snabbare och på bredare bas så att koldioxidutsläppen kan minskas i den omfattning som behövs. Vår förhoppning med medverkan i 100% förnybart är att kunna bidra till den gemensamma ansträngningen att nå målet. Vi hoppas också på att få nya kontakter, infallsvinklar och idéer som gör att vår verksamhet blir mer förnybar och även bidrar till att våra kunder blir inspirerade och ser mera möjligheter att driva omställningen”, säger Claes Fredriksson, grundare av och VD på Liquid Wind.Liquid Wind planerar att bygga 6 elektrometanolanläggningar i Sverige till 2030 och kommer att licensiera flera till andra länder. Bedömningen är att den globala marknaden för elektrobränsle, eller PtX-lösningar, är ca 50,000 – 70,000 anläggningar.”Vi är mycket glada att Liquid Wind valt att lägga sitt engagemang hos oss och förstärker vår organisation och samlade kunskapsbas. Förnybara elektrobränslen är en spännande ny teknik som är intressant både i Sverige och internationellt”, säger Anna-Carin Windahl, styrelseledamot 100% förnybart.

Läs mer