9/14/2022

Pragmatism krävs för mer förnybart

100% förnybart skriver tillsammans med Svensk Vindenergi och Svensk Fjärrvärme idag på Dagens Samhäller debattsida om behovet av politisk pragmatism för fortsatt utbyggnad av förnybara energikällor. Vi hoppas att Centerpartiet fortsätter att hålla samma lösningsorienterade linje i höst som partiet visat under våren, gällande ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet och förbättrade förutsättning för småskalig produktion.Debattartikel 17 juni 2015: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foernybar-energi-kraever-pragmatiska-loesningar-16566

Läs mer