9/14/2022

Ramverk för färdplan 100% förnybart

Sverige har genom energiöverenskommelsen mellan fem partier från 2016 ett mål om 100 % förnybar elförsörjning till år 2040. Det är bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Sverige har unikt goda möjligheter att ställa om hela sitt energisystem inklusive transporter och industrin. Det både kan och bör göras i en raskare takt än till 2040.

För att nå nettonollutsläpp i Sverige behövs en omställning från fossil till förnybar energi. Regeringen behöver ta fram en färdplan som stakar ut de stora dragen i den nödvändiga energiomställningen. Här lyfter vi fram några av de viktiga aspekter som behöver adresseras i en sådan färdplan.Läs ramverket för färdplan här.

Läs mer