9/14/2022

Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

Idag ordnar 100% förnybart tillsammans med Åsa Westlund (S) och Rickard Nordin (C) ett seminarium i riksdagen om Sveriges väg mot ett förnybart energisystem. Under seminariet diskuteras behovet av en färdplan för den svenska energiomställningen med utgångspunkt från det ramverk som 100% förnybart presenterar.Läs ramverket för färdplan här.Läs debattartikeln energisystemet kan bli förnybart till 2030 här.

Läs mer