9/14/2022

Remissvar 2019

100% förnybart har under 2019 lämnat in följande remissvar:Mindre aktörer i energilandskapet, läs yttrandet här.Sveriges nationella energi- och klimatplan, förslag till slutlig plan, läs yttrandet här.Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet, läs yttrandet här.

Läs mer