9/14/2022

Riksdagsseminarium om ramverk för en färdplan mot förnybart

Den 14 mars kl 12-13 bjuder 100% förnybart tillsammans med Åsa Westlund (S) och Rickard Nordin (C) in till ett lunchseminarium i riksdagen om Sveriges väg mot ett förnybart energisystem.Under seminariet diskuteras behovet av en färdplan för den svenska energiomställningen med utgångspunkt från det ramverk som 100% förnybart presenterar. Seminariet är öppet för allmänhet och media. Lunchwrap serveras med start 11.30 och seminariet pågår mellan 12.00 och 13.00.Riksdagsledamöterna Rickard Nordin och Åsa Westlund inleder samtalet tillsammans med moderator Anna-Carin Windahl, styrelseledamot 100% förnybart. Karin Bäckstrand, ledamot i Klimatpolitiska rådet och professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, kommenterar behovet av en färdplan innan Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart, presenterar ramverket till färdplan. Därefter hålls en avslutande diskussion med de medverkande och det kommer finnas utrymme för frågor.Antalet platser är begränsat och intresseanmälan med namn och mailadress skickas senast 4 mars till info@fornybart.org. Din anmälan och kontaktuppgifter skickas vidare till riksdagen, som bekräftar om det finns plats kvar. Kom ihåg att ta med legitimation till riksdagen och att vara i tid för att undvika kö vid säkerhetskontrollen.Varmt välkommen!

Läs mer