9/14/2022

Släpp in de taklösa i energirevolutionen!

Idag debatterar vi orättvisan i att det krävs ett eget tak eller tomt för att få ta del av skatteförmånerna för egenproducerad el. De som investerat i andelsägd förnybar el omfattas inte av dessa. Vi uppmanar till att skriva under vår namninsamling för att ändra på reglerna och till att regeringen ska lämna besked för att leverera på det vallöfte som gavs 2014. Debattartikeln kan läsas på Aktuell Hållbarhets debattsidan.

Läs mer