9/14/2022

Snabbutred skattereduktion för andelsägande!

Vad hände med utredningen om skattereduktion för andelsägd förnybar el? Tillsammans med BoKlok, Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen och Solivind El Ekonomisk Förening uppmanar vi regeringen att snabbutreda de möjliga lösningar som står till buds.Debattartikel: https://www.nyteknik.se/opinion/har-ar-3-skal-till-att-fler-ska-fa-producera-egen-el-6915897

Läs mer