9/14/2022

Stena Renewable och Absolicon går med i 100% förnybart

Allt fler företag tar idag ställning för ett förnybart och hållbart energisystem. Idag har Stena Renewable och Absolicon valt att gå med i organisationen 100% förnybart.Stena Renewable har sedan 2005 etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige och driver nu 115 vindkraftverk, med ytterligare 90 under uppförande. Bolaget ägs idag av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta, och satsar på fortsatt kraftig tillväxt inom förnybar energi. Målsättningen är att ha en produktion på över 2 TWh 2022 och en projektportfölj som överstiger 2 TWh. Inriktningen är att möjliggöra en byggtakt om minst 0,5 TWh årligen.”Omställningen till ett förnybart och hållbart energisystem är nödvändigt för att klara den stora klimatutmaningen. Stena Renewable delar 100% förnybarts vision om ett förnybart Sverige och vill vara med i ett sammanhang där näringsliv och miljöorganisationer samarbetar för att påverka vägen dit. Därför väljer vi att ta steget in som medlem”, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.Absolicon är ett solvärmeföretag som i samarbete med ABB tillverkar robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare som kan producera värme och ånga upp till 160 grader. Genom samarbete med multinationella bolag som ska minska sin förbränning av fossila bränslen skapar Absolicon lokal tillverkning i olika länder av solfångare för industrier och städer. I Härnösand finns visningsanläggning med ABB:s robotar och Sveriges största solfångarfält med koncentrerande solfångare som matar in värme i fjärrvärmenätet.”Värme är halva världens slutanvändning av energi, elektricitet är bara 20%. Skall vi klara klimatomställningen behöver vi sluta elda för att producera värme till fjärrvärmenät och industriprocesser och istället använda förnyelsebar värme från solen”, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.”Näringslivets engagemang har en helt avgörande betydelse för energiomställningen och möjligheten att klara de klimatutmaningar vi står inför, i synnerhet när de politiska besluten inte kommer i den takt som krävs. Vi är mycket glada över att Stena Renewable och Absolicon vill vara med och driva på utvecklingen av framtidens förnybara energisystem och ser fram emot samarbetet”, berättar Linda Burenius, ordförande 100% förnybart.Även solelplattformen Hemsol.se har anslutit sig som medlemmar under våren.För ytterligare information, kontakta:Linda Burenius, ordförande 100% förnybartTelefon: +46 70 395 34 14E-post: linda.burenius@ox2.com

Läs mer