9/14/2022

Svea Vind Offshore och wpd väljer 100% förnybart

Två vindkraftsutvecklare har valt att ansluta sig som medlemmar i 100% förnybart.”Svea Vind Offshore delar 100% förnybarts vision om ett hållbart och förnyelsebart Sverige, och därför har vi valt att ta steget in som medlemmar. Vi tror på att alla som strävar efter detta mål behöver arbeta tillsammans för att göra Sverige till ett ledande globalt exempel på omställning till ett hållbart samhälle”, säger Mattias Wärn, en av grundarna av Svea Vind Offshore.Svea Vind Offshore planerar för förnyelsebar energi för framtida generationer i form av havsbaserad vindkraft i Östersjön. Bolaget utvecklar ett flertal intressanta projekt längs Svealandskusten.Också wpd arbetar med vindkraftetablering i Sverige och har både landbaserade och offshore projekt i sin portfölj. Bolager ingår i den tyska wpd-koncernen – en av Europas ledande vindkraftsprojektör med lång erfarenhet inom projektering, finansiering, realisering och drift av projekt inom förnybar energi.”Omställningen till en 100% förnybar elförsörjning är en av vår tids viktigaste frågor. Organisationen 100% förnybart har visat att de har kunskapen och förmågan att påverka och driva på våra beslutsfattare och den allmänna opinionen i rätt riktning och för oss är det därför självklart att vara medlemmar. Det borde det vara för alla företag som tycker att klimatfrågan är viktig”, säger Maria Röske, VD på wpd Scandinavia.”Vi är mycket glada att wpd och Svea Vind Offshore valt att lägga sitt engagemang hos oss och förstärker vår organisation och samlade kunskapsbas. Vindkraften kommer att spela en mycket viktig roll för att uppnå det mål Sverige har om att ställa mot ett hållbart och förnybart energisystem”, säger Anna-Carin Windahl, kansliansvarig på 100% förnybart.

Läs mer