9/14/2022

Sveriges industri - världens modernaste och grönaste?

Energi- och klimatfrågor stack ut även i årets upplaga av Almedalsveckan som ett dominerande område på agendan. På vårt eget seminarium under måndagen var diskussionen fokuserad på hur Sveriges industri kan ta nästa stor steg mot en hållbar framtid, och därmed också bli världens mest moderna och vassaste. Med utgångspunkt från Sverige nya klimatlag, presenterad av Statssekreterare Eva Svedling, belystes olika delar av industrins möjligheter och utmaningar. Helena Sjögren på Skogsindustrierna lyfte fram bioekonomins potential som viktigt verktyg för övriga industrins hållbarhetssprång. Helèn Axelsson på Jernkontoret framhöll HYBRIT-projektet som gamechanger för stålindustrin, men underströk samtidigt att ett projekt som detta kräver ett samarbete mellan näringsliv och politik. Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria gav därtill ett både bredare och längre perspektiv på industrins omställning. Det är inte första gången vi genomför ett teknikskifte, men det är första gången vi upplever en exponentiell teknikutveckling. Det ger oss fantastiska möjligheter, men ställer även andra typer av krav på oss som beslutsfattare och medborgare.Stort tack till alla deltagare och publik!

Läs mer