9/14/2022

Utredning om skattelättnad för andelsägd el försenas

Utredningen som skulle bli klar till årsskiftet får nu tidsfrist fram till 31 mars 2018. 100% förnybart kommenterar i Magasinet Effekt: http://effektmagasin.se/utredning-om-skattereduktion-for-andelsagd-el-drojer/

Läs mer