Nyheter
5/31/2024

Vad vill Centerpartiet med energipolitiken i EU?

Står du bakom målsättningen att andelen förnybar energi i EU till år 2030 ska vara minst 42,5%? 

Ja, Centerpartiet står bakom den uppgörelsen som gjordes för Direktivet om förnybar energi (RED), både vad gäller andelen förnybar energi, men framförallt att det fortsatt är möjligt att använda restprodukter från skogen och att de även framöver ska klassas som förnybar energi.

Står du bakom kravet att den offentliga sektorn i medlemsländerna årligen ska minska sin energianvändning med 1,9 procent?

Ja, Centerpartiet står bakom uppgörelsen inom ramen för Direktivet om energieffektivisering.

Står du bakom kommissionens förslag till målsättning om 90 procentminskning av utsläppen av växthusgaser till 2040?

Ja, men Centerpartiet vill se ett högre mål, om 95 %.

 

Bör möjligheten att ta del av EU:s bidrag dras in för medlemsländer som inte lever upp till klimatmålen?

Ja, definitivt, vi vill se ett klimatlås på EU:s budget, i likhet med demokratilåset.

 

Vad vill du särskilt driva för att påskynda resan mot fossilfrihet?

Fossila subventioner måste stoppas snabbare i EU:s budget och i alla medlemsländer, och EU:s utsläppshandel ska vidgas så att flersektorer inkluderas. 

Läs mer