Nyheter
5/31/2024

Vad vill Liberalerna med energipolitiken i EU?

Står du bakom målsättningen att andelen förnybar energi i EU till år 2030 ska vara minst 42,5%?

 

Ja, Liberalerna ställer sig bakom målet om 42,5% i förnybarhetsdirektivet och hade gärna sett ett mer ambitiöst mål. Med de nya målen på plats är det viktigaste  just nu att säkerställa att medlemsstaterna går från ord till handling, lever upp till sina åtaganden och når de uppsatta målen.

 

Står du bakom kravet att den offentliga sektorn i medlemsländerna årligenska minska sin energianvändning med 1,9 procent?

 

Ja, i takt med att vi ökar produktionen av koldioxidfri el i Europa sk avi samtidigt använda elen så smart som möjligt genom att implementera krav på energieffektiviseringar och få på platsteknik som kan minska efterfrågan när den är som störst.

 

Står du bakom kommissionens förslag till målsättning om 90 procentminskning av utsläppen av växthusgaser till 2040?

 

Ja, vi och för att nå målet om ett koldioxid neutralt EU till 2050 behöver EU snarast besluta om att minska koldioxidutsläppen med 95%till 2040, jämfört med 1990 års nivå. EU har satt upp målet om nettonollutsläpp 2050. I Sverige har vi antagit målet om att nå nettonollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp. För att så snabbt som möjligt minska utsläppen och för att de ska nå hela vägen till nettonoll behöver insatser göras där vi får mest utsläppsminskningar per krona samtidigt som insatserna sammantaget tar oss hela vägen.

 

Bör möjligheten att ta del av EU:s bidrag dras in för medlemsländer som inte lever upp till klimatmålen? Om inte, ser du andra sätt att ställa krav på medlemsländerna att faktiskt agera?

 

EU behöver bli bättre på att följa upp efterlevnaden av gemensamma mål och regler. Vi utesluter inte fler verktyg, som att hålla inne olika former av stöd.

 

Vad vill du särskilt driva för att påskynda resan mot fossilfrihet?

 

Föratt nå klimatmålen och gå i mål med den gröna om ställningenbehövs en stor verktygslåda med olika verktyg, det räcker inte menen enskild insats. Ett av de absolut viktigaste verktygen för att lyckas med den gröna omställningen är elektrifieringen av Europa. Vi behöver gå ifrån de smutsiga fossila energislagen och ersätta dem med ren fossilfri el samtidigt som samtidigt som vi undviker nya skadliga beroenden från länder som Kina.

Läs mer