Nyheter
5/31/2024

Vad vill Västerpartiet med energipolitiken i EU?

Står du bakom målsättningen att andelen förnybar energi i EU till år 2030 ska vara minst 42,5%? 

Ja

 

Står du bakom kravet att den offentliga sektorn i medlemsländerna årligen ska minska sin energianvändning med 1,9 procent? 

Ja

 

Står du bakom kommissionens förslag till målsättning om 90 procentminskning av utsläppen av växthusgaser till 2040? 

Ja, fast vi ser helst mål om 100 procent minskning till 2040.

 

Bör möjligheten att ta del av EU:s bidrag dras in för medlemsländer som inte lever upp till klimatmålen? 

Vi har inte föreslagit en sådan åtgärd, men anser att det självfallet ska få ekonomiska konsekvenser om man inte lever upp till de juridiskt bindande målen.

Läs mer