9/14/2022

Vindkraften möjlighet för norra Sverige

I dag hålls en riksdagsdebatt om elförsörjningen. Debatten om bristande kapacitet i elnäten i södra Sverige är intensiv. Det är en viktig fråga, men får inte överskugga möjligheterna med den industrirevolution som sker i norra Sverige. Med strategin energieffektivisering först, effektivare tillståndsprocesser, utbyggda elnät och havsbaserad vindkraft i söder kan den positiva utvecklingen accelereras och hela Sverige bli en ledande grön industrination, skriver Linda Burenius, ordförande 100% förnybart.Läs hela debattartikeln här.

Läs mer