9/14/2022

Kommentar på Svenskt Näringslivs analys om elförsörjningen

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv och andra industriföreträdare skriver på DN Debatt (30/11) att ett förnybart elsystem skulle bli 40 procent dyrare än ett ”teknikneutralt” system, med hänvisning till analyser de låtit göra. Att den slutsatsen nåtts förvånar ingen som följt arbetet med analysen – tvärtom hade något annat varit otänkbart givet upplägget.Svenskt Näringslivs projekt ”Kraftsamling elförsörjning” skulle kunna ge viktiga svar på hur vi bygger framtidens elsystem för att både möta klimatkrisen och rusta oss för den kommande omfattande elektrifieringen av samhället. Det finns dock frågor kring den helt centrala scenarioanalysen som undergräver förtroendet för resultaten, vilket vi påpekade i en artikel på DN Debatt tidigare i år.Till skillnad från andra studier inom projektet har denna analys inte genomförts av oberoende konsulter, utan har letts av en av Sveriges mest framträdande kärnkraftsförespråkare, som också har ekonomiska intressen i ett kärnkraftsbolag. Även modellerare och finansiärer av analysen har tydliga kärnkraftskopplingar.Utförarnas kärnkraftsbakgrund skulle förstås inte behöva påverka slutresultatet, om det görs rimliga antaganden i den modell som används i analysen. Tyvärr är detta inte fallet.De antaganden som görs, dels om kärnkraftens kostnader och tillgänglighet och dels om elsystemets flexibilitet, missgynnar systematiskt förnybar elproduktion och driver upp kostnaderna för ett förnybart elsystem.Den enormt snabba utvecklingen inom bland annat energilagring, vätgas och flexibel förbrukning, i kombination med den ökade integrationen mellan energisektorn, industrin och transportsektorn, kräver en helt ny syn på elsystemet. I stället för att, som i Svenskt Näringslivs analys, underskatta denna utveckling, bör utgångspunkten vara hur potentialen kan tas till vara för att åstadkomma snabba utsläppsminskningar och stärka näringslivets konkurrenskraft.En systemstudie med siktet inställt på de kommande tjugofem åren måste också väga in de tydliga trenderna gällande kostnader för ny elproduktion. Förnybar el, som redan har redan låga kostnader, blir allt billigare medan kärnkraften, som redan har höga kostnader, tenderar att bli allt dyrare.Vi hoppas att Svenskt Näringsliv fortsätter med sitt viktiga projekt och låter en oberoende aktör göra en objektiv analys av framtidens elsystem. Först då kan projektet bidra med värdefull kunskap och ge viktiga slutsatser om inriktningen för svensk energipolitik.

Läs mer